اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه هنر
نام مریم
نام خانوادگی بطحایی
رشته تحصيلي هنر
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری تمام وقت