اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه روانشناسی
نام ارسلان
نام خانوادگی خان محمدی
رشته تحصيلي روانشناسی
مرتبه علمي استادیار
سمت مدیر گروه روانشناسی
نوع همکاری تمام وقت
كشور محل اخذ هند