انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع

      تابلوی اعلانات
 

 لیست پروپوزالهای تصویب شده 11ا
صلاحیه لیست پروپوزالهای تصویب شده 10

لیست پروپوزالهای تصویب شده 10
لیست پروپوزالهای تصویب شده 9اصلاحیه لیست پروپوزالهای تصویب شده 8لیست پروپوزالهای تصویب شده 8


لیست پروپوزالهای تصویب شده 7


سیلابس رشته های کارشناسی ارشد حسابداری و مدیریت مالیلیست پروپوزالهای تصویب شده 6
لیست پروپوزالهای تصویب شده 5
لیست پروپوزالهای تصویب شده 4


لیست پروپوزالهای تصویب شده 3

لیست پروپوزالهای تصویب شده2


لیست پروپوزالهای تصویب شده1
قابل توجه دانشجویان محترم:

آدرس پست الکترونیکی دانشکده علوم daneshkadeolom@gmail.com می باشد

  

بخشنامه داخلی مربوط به دفاع پایان نامه هاتعهد نامه تحویل پروپوزال


دانشجویان محترم کارشناسی ارشد:

لطفا فایل نحوه نگارش پایان نامه را دریافت نمایید.
اینجا
دانشجویان محترم کارشناسی ارشد:

جهت دریافت فایل آخرین نکات مربوط به پروپزال کارشناسی ارشد کلیک نمایید. اینجادانشجویان محترم کارشناسی ارشد :

دانشجویان محترم جهت دریافت فرم دفاع کلیک نمایید.
اینجا

 

اخبار