انتخاب وب سایت
  • گروههای آموزشی > گروه حسابداری-مدیریت


کارشناسی  :
  
                                    حسابداری

کارشناسی ناپیوسته :

                                             حسابداری


کارشناسی ارشد :

                                            حسابداری

                                     مدیریت مالی

                                 
                               
 اعضای هئیت علمی این گروه :


ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی
1 آرزو جلیلی استادیار
2 مجید بخشی مربی
3 سمیه صادقی استادیار