انتخاب وب سایت
  • گروههای آموزشی > گروه شیمی


کارشناسی  :

 
                             شیمی محض

 

                              شیمی کاربری         

کارشناسی ارشد  :
                                                   
                                 
  شیمی آلی - شیمی تجزیه - فیتو شیمی


اعضای هئیت علمی این گروه :

ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی
1 میثم باغبانیان استادیار
2 فرشته چگین استادیار
3 صمد خاکسار استادیار
4 مهرداد خانپور استادیار
5 جهانبخش رئوف استاد
6 ناهید سهروردی مربی
7 حسن طاهر منصوری استادیار
8 شهلا فتحی استادیار
9 فرهوش کیانی بارفروش استادیار
10 سید محمد وحدت استادیار