انتخاب وب سایت
  • اسامی کارکنان

همکاران دانشکده علوم پایه

ردیف

اسامی کارکنان

پست سازمانی

شماره تماس

 

1

مصطفی شکری

خدمات آموزش-

کارشناس آموزش( گرافیک کلیه مقاطع)

43217044


2

علی اکبر علا

کارشناس تحصیلات تکمیلی (زبان انگلیسی، کامپیوتر، حسابداری، مدیریت مالی، علوم سیاسی، حقوق جزا، حقوق خصوصی، شیمی تجزیه، شیمی آلی و فیزیک)

43217082


3

خدیجه سهراب زاده

کارشناس آموزش (کامپیوتر کلیه مقاطع به غیر از کارشناسی ارشد، کارشناسی فیزیک، کارشناسی ناپیوسته زبان انگلیسی، کاردانی و کارشناسی حسابداری، شیمی کاربردی و شیمی محض)

43217104


4

محسن افضلی

کارشناس آموزش (کارشناسی حقوق)

43217081


5

مازیار فضلی

بایگان آموزش

43217092


6

فاطمه لشکری

بایگانی متمرکز

43217085


7

مرضیه نیک بخش

بایگانی متمرکز

43217085


8

فخری بناگر

 

بایگانی متمرکز

43217085