انتخاب وب سایت
  • قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها
نمایش بر اساس 
 آیین نامه کارآموزی
برای آشنایی با آئین نامه کارآموزی فایل پیوست زیر را دانلود کنید:
شنبه 3 دى 1390
دانلود فایل پیوست
 آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته
برای آشنایی با آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته فایل پیوست زیر را دانلود کنید:
دوشنبه 1 آبان 1391
دانلود فایل پیوست
 آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته
برای آشنایی با آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته فایل پیوست زیر را دانلود کنید:
دوشنبه 1 آبان 1391
دانلود فایل پیوست
 آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر
برای آشنایی با آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر فایل پیوست زیر را دانلود کنید:
دوشنبه 1 آبان 1391
دانلود فایل پیوست